CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Thành Công Flower cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của khách hàng theo chính sách bảo mật thông tin khách hàng của thanhcongflowers.com

Cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Thành Công Flower sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.